نرده شیشه ای

برای تامین ایمنی در فضای داخلی ساختمان اضافه کردن نرده و زیبایی خاصی که در این نوع وجود داشته که موجب می شود به فضای راه پله ها روح تازه ای بخشد . می توان با ایجاد تنوعی که برای راه پله ایجاد کرد با استفاده از نرده شیشه و نرده ی استیل می توان ظرافت و استحکام را در محیط پله ها ایجاد کرد که بسیار شیک و زیبا بوده .

استفاده از ترکیب این نرده در کنار نرده استیل برای هر نوع محیطی مناسب بوده چرا که ماندگاری این زیبای برای ساکنین هر ساختمانی اهمیت داشته و با توجه به اینکه نرده شیشه و نرده استیل طراحی زیبایی داشته بلکه در اثر خوردگی دچار آسیب نمی شوند و به راحتی قابل تمیز کردن است بنابراین با توجه به دو عنصر زیبایی و بهینه بودن نرده شیشه ارزش سرمایه گذاری در محیطی را داشته.

سیستم نرده شیشه ای
سیستم نرده شیشه ای